Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   Logo van de Belgische federale overheid

Tips

Eerste hulp!

Heb je een probleem?

Mijn toestel is gegijzeld door een virus dat losgeld vraagt!
Iemand beweert seksueel getinte beelden van mij te bezitten
Ik word opgebeld door oplichters (scammers) die zich voordoen als technici van een computerfirma

Hoe veilig ben jij?

Doe onze testen!

Test je kennis
Doe een virusscan
Test je digitale gezondheid