Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   Logo van de Belgische federale overheid

De website die ik wil bezoeken is niet beschikbaar

Het kan gebeuren dat je naar een website surft die niet beschikbaar is. Je leest of hoort dat de website slachtoffer is van een Distributed Denial-of-Service aanval (DDoS). Wat is dit juist? En loop je als internetgebruiker gevaar door naar een site onder aanval te surfen?

Wat is een DDOS-aanval?

Met een DDoS-aanval of een Distributed Denial-of-Service-aanval wordt geprobeerd een server onderuit te halen door hem te overladen met een zeer groot aantal paginaverzoeken. De server kan deze grote vraag niet verwerken waardoor bv. de website of e-mailverkeer voor een tijd niet meer beschikbaar is, totdat de aanval stopt of de aanval wordt tegengehouden.

Vergelijk het met een verkeersfile: je wil bijvoorbeeld naar Brussel rijden, maar er is file op de weg en je geraakt niet op je bestemming. Pas wanneer de weg terug vrij is kan je verder rijden en kan je de bestemming bereiken. Bij een DDoS-aanval wordt de file op het internet bewust veroorzaakt.

Loop ik gevaar bij een DDoS-aanval?

Bij een DDoS-aanval zal je als internetgebruiker hinder ondervinden. Tijdens de aanval is de website of een online dienst niet beschikbaar en kan je die tijdelijk niet raadplegen. Een DDoS-aanval steelt geen gegevens en ook niet binnendringen om een virus te installeren.

Is een website die slachtoffer werd van een DDoS-aanval onveilig?

Een DDoS-aanval heeft geen impact op de veiligheid van een website.

Beheerders van websites kunnen maatregelen nemen om zich te beschermen tegen DDoS-aanvallen. Deze maatregelen kunnen echter geen 100% bescherming garanderen.

Waarom lanceren cybercriminelen DDoS-aanvallen?

Daders gebruiken een DDoS-aanval om aandacht te trekken of om de reputatie van het slachtoffer schaden: door de onbeschikbaarheid van een website die vaak wordt bezocht, wordt een DDoS-aanval snel door velen opgemerkt. Met die reden krijgen DDoS-aanvallen vaak veel aandacht in de pers.

De eigenaar van de website die wordt aangevallen lijdt imagoschade maar ook economische schade. Diensten die worden aangeboden zijn niet beschikbaar en er zijn kosten verbonden aan het afweren van de aanval.

Een DDoS-aanval kan ook gelanceerd worden met het oog op sabotage. Webwinkels die niet bereikbaar zijn, kunnen tijdens de aanval geen online producten verkopen of diensten verlenen.

Uitzonderlijk wordt een DDoS-aanval gebruikt om een andere aanval te maskeren.

volledige breedte
1
Erste Hilfe!

Eerste hulp!

Heb je een probleem?
1
Wie sicher sind Sie?

Hoe veilig ben jij?

Doe onze testen!
2
Sicher im Internet

Veilig internetten

Tips om veilig te surfen
3