Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   Logo van de Belgische federale overheid

Phishing in naam van de FOD Financiën opnieuw in de lift

De jongste weken krijgen wij opnieuw veel meldingen van valse e-mails en sms'jes die in naam van de FOD Financiën worden verstuurd en die er zeer geloofwaardig uitzien.

Hoe herken je deze berichten?

  • Het e-mailadres van de afzender is geen officieel adres van de FOD Financiën, nl. @minfin.fed.be of @mailing.minfin.fed.be. Fraudeurs gebruiken soms een e-mailadres dat goed op het officiële adres lijkt (bv.: @minfin.fgov.be, minfin.fed.be@europe.com; @minfin-fed.org ...).
  • Men vraagt om via e-mail, sms of whatsapp vertrouwelijke bankgegevens mee te delen.
  • Het verhaal is te mooi om waar te zijn of komt totaal onverwacht.
  • Je krijgt plotseling een bericht dat men je een bepaald bedrag gaat terugbetalen.
  • Je wordt verzocht om een schuld te vereffenen, maar je hebt geen idee waarover het gaat.  

Twijfel je of een bericht echt of vals is? 

Informeer je via de website van de FOD Financiën.

Wat moet je doen?

  • Stuur deze berichten door naar verdacht@safeonweb.be en verwijder ze.
  • Klik in geen geval op de link of een knop waarachter een link verborgen zit, als je niet voor 100% zeker bent.
  • Heb je toch je bankgegevens doorgegeven, verwittig dan onmiddellijk je bank en Card Stop op 078 170 170 (+32 78 170 170 uit het buitenland).
  • Doe aangifte bij de politie.
MINFIN
volledige breedte
volledige breedte
volledige breedte