Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   Logo van de Belgische federale overheid

Nieuwe golf van phishingberichten en valse websites Mypension.be

Pas op !

Criminelen gebruiken het e-mailadres of een valse website van de Dienst Pensioenen (Mypension.be) om je persoonlijke en bankgegevens te verzamelen via telefoon, e-mail of sms (om achteraf geld van je los te krijgen). Geef nooit je gegevens!

De Pensioendienst neemt nooit contact via telefoon, SMS of e-mail om persoons- of bankgegevens te vragen.

Hoe herkent u de valse mypension-sites (de malafide kopieën)?
•    De URL – het adres van de website bovenaan in uw browserbalk – is myn-pensioen-cloud, www.mypensiondossier011.me of een variant. En dus niet www.mypension.be zoals de echte site.

Lees welke berichten circuleren op de website van de pensioendienst.

Ik heb een verdacht bericht ontvangen

Als je een verdacht bericht hebt ontvangen:

  • Stuur dit bericht naar verdacht@safeonweb.be
  • Klik zeker niet op de link
  • Verwijder het bericht
  • Dien klacht in bij de politie als je slachtoffer ben geworden
  • Verwittig je bank als er transacties gebeurd zijn op je rekening