Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   Logo van de Belgische federale overheid

Olivier Bogaert, mijnheer Cyber Preventie bij de Federale Politie, gaat met pensioen

Na een carrière van 41 jaar bij de politie legt commissaris Olivier Bogaert zijn functie neer. Twee collega's, een Franstalige en Nederlandstalige, zullen het woord nemen namens de Federale Gerechtelijke Politie voor alle vragen rond cybercriminaliteit.

20 jaar in de media ten dienste van de bevolking

In 2004 werd commissaris Bogaert gevraagd om advies en informatie te verstrekken aan het grote publiek. Op de radio, televisie en conferenties, hebben zijn pedagogie, geduld en vermogen om technische concepten of informatie in lekentaal uit te leggen, van hem een referentie op dit gebied gemaakt voor de Franstalige bevolking. Vanaf 1 april is Olivier geen commissaris meer, maar we vermoeden dat hij niet uit de ether zal verdwijnen!

Olivier Bogaert
volledige breedte
Christophe & Christophe: twee cyberexperts van de Federale Gerechtelijke Politie

Al meer dan een jaar beantwoorden Christophe Axen, adjunct-directeur van de Regionale Computer Crime Unit van de FGP van Luik en Christophe Van Bortel, adjunct-directeur van de Regionale Computer Crime Unit van de FGP van Antwerpen, een groot aantal vragen in het Frans of het Nederlands. Naast hun operationele taken, vertegenwoordigen ze de Federale Gerechtelijke Politie in alle zaken met betrekking tot cybercriminaliteit op universiteiten, jobbeurzen, traditionele en online media. Door hun expertise op het terrein en hun bereidheid om hun passie voor ICT en voor het beroep van gerechtelijke politieagent te delen, zijn en blijven zij de uitgelezen sprekers om de Federale Gerechtelijke Politie te vertegenwoordigen.

 

Bron : Federale Politie

Christophe Axen
volledige breedte
Christophe Van Bortel
volledige breedte