Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   Logo van de Belgische federale overheid

Opnieuw meer CEO-fraude!

CEO fraude is geen nieuw fenomeen maar recent krijgt CERT.be meer meldingen van deze manier van oplichting. Het Centrum voor Cybersecurity België waarschuwt bedrijven dan ook om alert te zijn voor CEO fraude.

CEO fraude is een vorm van oplichting waarbij cybercriminelen een onderneming contacteren met de vraag een belangrijke betaling uit te voeren naar hun bankrekening. De cybercriminelen nemen de identiteit aan van de CEO, CFO of een vertrouwde persoon en vragen een medewerker van de financiële dienst of boekhouding om een dringende betaling uit te voeren. De kans bestaat dat de medewerker die onder druk staat of die de procedures onvoldoende kent, deze betaling effectief uitvoert.  

Het ziet er naar uit dat cybercriminelen tijdens de vakantieperiode steeds vaker hun slag proberen te slaan.  Ze rekenen op een verminderde waakzaamheid van de medewerkers tijdens de zomermaanden of hopen dat een vervanger minder goed op de hoogte is van de geldende procedures.

Ondernemingen die benaderd werden door CEO-fraudeurs, kunnen dit melden op cert@cert.be

In een publicatie van CERT.be leest u hoe CEO fraude te herkennen en te voorkomen.