Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   Logo van de Belgische federale overheid

FOD Economie waarschuwt voor phishingberichten in naam van de Kruispuntbank

Afgelopen week waarschuwde de FOD Economie voor phishingberichten in naam van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het bericht is vals. 

De e-mail die zogenaamd afkomstig is van KBO, vraagt om je contact- en bedrijfsgegevens zo spoedig mogelijk aan te passen door een digitalisering. Naast enkele minieme schrijffouten is de e-mail uiterst professioneel opgemaakt, inclusief het logo van KBO. Bovendien bootsen de oplichters een bestaand e-mailadres na waardoor het lijkt of de phishingmail van dat KBO-mailadres afkomstig is. In dit geval wordt noreply.kbo@economie.fgov.be gebruikt als verzendadres.

Lees de volledige waarschuwing.

phishing
volledige breedte
volledige breedte