Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   Logo van de Belgische federale overheid

Terug van vakantie? Vergeet niet je foto's op te slaan

Vakanties zijn vaak de tijd waarin wij veel foto's nemen, herinneringen aan de mooiste momenten die wij met familie en vrienden doorbrengen. Ze zijn kostbaar en het zou spijtig zijn als je ze zou verliezen als je smartphone of PC geïnfecteerd is of verloren gaat.

Wat te doen?

Denk eraan om een back-up van je foto's te maken op een veilige plaats, op een externe harde schijf en/of in de Cloud.

Ons advies:
  • Maak regelmatig een back-up van alle bestanden die voor je belangrijk zijn: bestanden op je computer of laptop, maar ook bestanden (bijv. foto's) op je smartphone of tablet.
  • Zorg ervoor dat er voldoende "afstand" is tussen je bestanden en de back-up. Koppel je back-up los van je computer.
  • Maak bij voorkeur meerdere back-ups (bijv. één op een externe harde schijf en één in de Cloud).