Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   Logo van de Belgische federale overheid

Phishing

Ik boekte een vakantiewoning en ontving een mail om het voorschot te betalen. Het vakantiehuis heb ik nooit gezien en het voorschot was ik kwijt ... (Liesbet, producer Klara)

Vakantiehuisje in Schotland

Een aantal jaar geleden boekte ik online een vakantiehuisje in Schotland. Kort daarna ontving ik een mail waarin werd gevraagd om een voorschot van 250 euro te betalen. Ik stelde me daar verder geen vragen bij, ik vond dat zelfs heel normaal. Waar ik wel mijn twijfels bij had, was de lage huurprijs voor dat heel knappe vakantiehuis. En ook de mail met de vraag om het voorschot te betalen, was geschreven in eerder gebrekkig Engels. Maar ik dacht dat de eigenaars vast expats waren die voor de zomer naar hun thuisland gingen. Bovendien had ik over online oplichting of phishing toen nog niet veel gehoord....

Toen ik het voorschot betaalde, kreeg ik meteen ook de vraag of ik geen auto wilde huren aan een gunstig tarief. Daar ben ik niet op ingegaan.

De vakantie naderde, en ik had nog een aantal vragen voor de eigenaars. Maar ik had geen telefoonnummer, en op mijn mails kreeg ik geen antwoord. Een paar dagen voor ons vertrek, kreeg ik echter wel een mailtje om te zeggen dat er een brand was geweest bij de vorige huurders en dat het huis niet in deze staat aan ons kon verhuurd worden. Ik zou mijn voorschot ook terugkrijgen. Tot op vandaag heb ik dat geld niet gekregen. Ik heb de tussenpartij onmiddellijk verwittigd, en die ging maatregelen nemen. Jammer genoeg ben ik mijn voorschot nog altijd kwijt.

Auteurs van phishingmails nemen geen vakantie

Sindsdien ben ik extra op mijn hoede voor mails waarin ik word gevraagd een betaling te doen. Ik heb geleerd dat de auteurs van phishingmails geen vakantie nemen.

Phishing melden

Heb je een verdachte mail of een verdacht bericht ontvangen? Stuur hem door naar verdacht@safeonweb.be en verwijder hem daarna. Als je een verdacht bericht op het werk ontvangt, moet je de procedures die daar gelden voor phishing opvolgen, bv. doorsturen naar de ICT-dienst.