Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   Logo van de Belgische federale overheid

Veilig Surfen: Oplichting via bankrekening

Veilig Surfen: Oplichting via bankrekening

Via zoekertjes, websites met vacatures (echte of valse) of mails kreeg u misschien al het voorstel om voor een 'ernstige onderneming' te werken.
Volgens de uitleg is de betrokken onderneming actief in Europa, maar wenst ze geen filiaal op te richten in België, omdat haar activiteit in ons land te beperkt is.

Wanneer u de link in de u toegestuurde mail volgt, komt u terecht op een zeer professionele site waar u in detail de activiteiten kunt ontdekken van de onderneming die met u contact heeft opgenomen. U bent geïnteresseerd en solliciteert aan de hand van het onlineformulier. Als antwoord krijgt u de bijzonderheden van de functie. U zult als afgevaardigde van de onderneming de rol van tussenpersoon spelen bij de ontvangst van betalingen.

Dikwijls maken de oplichters gebruik van de naam van een bestaande onderneming om de kandidaten vertrouwen in te boezemen.

Op basis van de antwoorden die ze krijgen en de kandidaten die ze werven, zullen de oplichters hun oplichtingspraktijken kunnen ontwikkelen. De kandidaten worden verzocht om een bankrekeningnummer te geven. Er wordt hen gezegd dat Belgische of Europese klanten bedragen zullen storten.

De kandidaten krijgen een document dat geldt als arbeidscontract. Hierin staat dat ze voor die dienst 10 % van het ontvangen bedrag mogen houden.

Vervolgens delen de oplichters bijvoorbeeld in advertenties voor tweedehandswagens de bankrekening mee van de persoon die meent een nieuwe job in de wacht gesleept te hebben. Als 'mule' (term om de personen aan te duiden die door die techniek in de val zijn gelokt), krijgt deze persoon dus het bedrag op zijn rekening. Zijn opdracht bestaat erin het bedrag op een derde, hem voor die gelegenheid meegedeelde rekening, te storten nadat hij natuurlijk zijn commissie ervan heeft afgehouden.

Deze derde rekening kan die van een ander slachtoffer van die techniek zijn. Aan dit slachtoffer zal worden gevraagd het geld via een structuur zoals Western Union of Moneygram over te schrijven.

Daardoor wissen de oplichters niet alleen sporen uit, maar maken ze van de 'mule' hun medeplichtige. Zonder zijn hulp kan de fraude immers niet tot een goed einde worden gebracht.

Momenteel zijn ook jongeren het doelwit, in het bijzonder via Instagram.

Een 'vriend' vraagt hen hun bankrekeningnummer te geven om hem te helpen een bedrag te ontvangen. In ruil voor de geleverde dienst mogen ze een deel van het ontvangen bedrag houden. Velen laten zich beetnemen.

Het is dus belangrijk ze te informeren over de risico's van die techniek.

(Artikel van www.police.be)

Meer info over money mules