Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   Logo van de Belgische federale overheid

Veilig Surfen: De valstrik van mails die de identiteit van officiële instanties misbruiken

Ontving u een mail van de FOD Werkgelegenheid waarin u een contract van onbepaalde duur aangeboden krijgt in ruil voor uw persoonlijke gegevens? Let op!  

Te mooi om waar te zijn ... zou u bij zichzelf moeten zeggen als u een mail krijgt die u een contract van onbepaalde duur aanbiedt in ruil voor uw persoonlijke gegevens. Onlangs deden mails de ronde die zouden zijn ondertekend door het diensthoofd van de FOD Werkgelegenheid. Daarin stond dat de NMBS geïnteresseerd was in het profiel van de geadresseerde. Om een contract van onbepaalde duur te krijgen, moest die een recto-versokopie van zijn identiteitskaart en kopieën van zijn elektriciteits-, water of gasfacturen bezorgen.  

Bepaalde elementen moeten echter al uw argwaan wekken. "Na een kleine opzoeking kunt u vaststellen dat de officiële mails van deze overheidsdienst op werk.belgie.be eindigen", waarschuwt Olivier Bogaert, commissaris bij de Federal Computer Crime Unit. Het feit dat de mail is verstuurd vanaf een Outlook-adres is dus al verdacht ... 

Het begin van veel problemen ... 

Als u toehapt, zouden de oplichters uw gegevens kunnen gebruiken om zaken te verkopen op een zoekertjessite. "Dankzij de gegevens waarover ze beschikken, kunnen ze communiceren met potentiële kopers, hun vertrouwen winnen en hen ertoe overhalen om bijvoorbeeld een voorschot te betalen dat de verzendkosten dekt." Met uw gegevens zouden ze ook een krediet kunnen aanvragen bij een onlineaankoop. "Na enkele weken krijgt het slachtoffer een aanmaning wegens niet-betaling van het maandelijks te betalen bedrag voor die aankoop. Het slachtoffer moet dan heel wat ondernemen om aan te tonen dat het in de val is gelopen en door identiteitsfraude is getroffen …

Let dus bijzonder goed op bij dit soort berichten. Neem contact op met de organisatie om de informatie te controleren en klik nooit op links in die berichten! 

Bron: https://www.politie.be/5998/nl/nieuws/veilig-surfen-de-valstrik-van-mails-die-de-identiteit-van-officiele-instanties-misbruiken 

Video enkel beschikbaar in het Frans.

Waarschuwing van de FOD Werkgelegenheid

FOD Waso
volledige breedte